Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 140 ngày (28.00%) 158 lần ( 1.21%) 1.13 lần/ngày (112.86%)
18 135 ngày (27.00%) 153 lần ( 1.17%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
38 133 ngày (26.60%) 152 lần ( 1.17%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
10 132 ngày (26.40%) 148 lần ( 1.14%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
46 131 ngày (26.20%) 148 lần ( 1.14%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
91 131 ngày (26.20%) 147 lần ( 1.13%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
31 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
12 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
71 130 ngày (26.00%) 149 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
34 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.12%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
13 130 ngày (26.00%) 148 lần ( 1.14%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
76 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
26 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
64 128 ngày (25.60%) 147 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
01 127 ngày (25.40%) 141 lần ( 1.08%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
66 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
54 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
70 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
94 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
41 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
74 124 ngày (24.80%) 146 lần ( 1.12%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
43 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
20 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
72 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
90 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
40 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
55 122 ngày (24.40%) 145 lần ( 1.11%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
65 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
25 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
95 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
07 121 ngày (24.20%) 145 lần ( 1.11%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
77 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
60 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
42 120 ngày (24.00%) 142 lần ( 1.09%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
47 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
67 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
68 118 ngày (23.60%) 141 lần ( 1.08%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
48 118 ngày (23.60%) 140 lần ( 1.07%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
30 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
22 118 ngày (23.60%) 126 lần ( 0.97%) 1.07 lần/ngày (106.78%)
96 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
05 117 ngày (23.40%) 138 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
61 116 ngày (23.20%) 126 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
28 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
53 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
93 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
08 115 ngày (23.00%) 122 lần ( 0.94%) 1.06 lần/ngày (106.09%)
79 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
97 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
58 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.94%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
04 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
50 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.03%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
11 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
32 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
16 113 ngày (22.60%) 133 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
57 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
23 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
29 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
19 111 ngày (22.20%) 123 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
36 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
85 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
99 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
27 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
06 110 ngày (22.00%) 118 lần ( 0.90%) 1.07 lần/ngày (107.27%)
33 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
98 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
51 109 ngày (21.80%) 117 lần ( 0.90%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
15 109 ngày (21.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
56 108 ngày (21.60%) 119 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
84 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
37 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.90%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
59 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
52 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
62 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
00 106 ngày (21.20%) 125 lần ( 0.96%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
69 106 ngày (21.20%) 124 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
35 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.93%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
14 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
21 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.93%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
24 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.94%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
75 104 ngày (20.80%) 114 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
49 104 ngày (20.80%) 123 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
80 104 ngày (20.80%) 118 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
83 104 ngày (20.80%) 113 lần ( 0.87%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
88 104 ngày (20.80%) 126 lần ( 0.97%) 1.21 lần/ngày (121.15%)
03 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
17 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.90%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
87 103 ngày (20.60%) 122 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
73 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 0.87%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
63 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 0.87%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
89 102 ngày (20.40%) 117 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
39 102 ngày (20.40%) 117 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
02 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
81 102 ngày (20.40%) 111 lần ( 0.85%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
82 101 ngày (20.20%) 116 lần ( 0.89%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
09 101 ngày (20.20%) 113 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
44 100 ngày (20.00%) 121 lần ( 0.93%) 1.21 lần/ngày (121.00%)
45 98 ngày (19.60%) 113 lần ( 0.87%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
78 98 ngày (19.60%) 116 lần ( 0.89%) 1.18 lần/ngày (118.37%)
86 81 ngày (16.20%) 99 lần ( 0.76%) 1.22 lần/ngày (122.22%)

fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta